Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.9

Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Värdena visar på stor spridning där spannet för Livsmedelskontrollen är mellan 315 timmar (Norrtälje) och 844 timmar (Nacka). Medelvärde för år 2017 var 528 timmar och median var 552 timmar/åa, dvs. på ungefär samma nivå som för år 2016.
Variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren och kraftig minskning av antal debiterade timmar för livsmedelskontrollen i några miljökontor påverkar utveckling av genomsnittet.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22