Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Månadslön tillsynspersonal
Nyckeltal MSL.5

Månadslön för tillsynspersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.

Månadslön för tillsynspersonal

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 31 700 kr (Upplands-Bro) till 43 666 kr (Nykvarn). Medianlön år 2013 var 30 600 kr, 31 830 kr för 2014, 32 400 kr för 2015, 33 500 kr för 2016 samt 34 500 kr för år 2017. Det vill säga, en ökning om 2,5 % per år.

Tio miljökontor har månadslön för tillsynspersonal under medianlönen.
Jämfört med föregående år har lönespannet ökat något.

För att få en bättre förklaring för denna spridning infördes 2017 ett nytt nyckeltal Snittålder tillsynspersonal. Vi kan konstatera att det inte finns en direkt koppling mellan ålder och lönenivån. Miljökontor med äldre tillsynspersonal, såsom Nacka, Danderyd, Sollentuna och Österåker, har medianlönen som ligger nära länets medianlön om 34 500 kr, och inte högre än medianen som man skulle förvänta sig.
Stockholm upplever att många ”nya” inspektörer är äldre personer som har omskolat sig, och är nya i rollen.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22