Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Timtaxa miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSJ.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.

Nyckeltalet visar kostnaden för en tillsynstimme.

Mätområde Datum Värde (kr/h)

0

Vaggeryd

2018

850

1

Vaggeryd

2019

950

2

Vaggeryd

2020

1000

3

Vaggeryd

2021

1050

4

Vaggeryd

2022

1075

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07