Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne
Miljösamverkan Skåne Projekt MSS

Nyckeltal för miljökontoren i Skåne

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Skåne. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel
Uppdaterad: 2019-12-16