Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskr. (utfall
Nyckeltal MSJ.13

Anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskr. (utfall

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut per årsarbetskraft (utfallet).

Nyckeltalet ger inspiration till diskussioner kring rimlig arbetsbelastning inom livsmedelskontrollen i jämförelse mellan miljöförvaltningarna. Variationer mellan förvaltningarna förekommer på grund av avstånd, uppdrag och anläggningarnas storlek. Nyckeltalet är också intressant som jämförelse över tid.

Registrerade livsmedelsanläggningar per årsarbetskraft (utfall)

Mätområde Datum Värde

0

Gislaved

2018

175

1

Gislaved

2019

181

2

Gislaved

2020

175

3

Gislaved

2021

180

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-08