Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Kontrollbesök livsmedelslagst. per årsarbetskraft (utfall)
Nyckeltal MSJ.11

Kontrollbesök livsmedelslagst. per årsarbetskraft (utfall)

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft (utfallet).

För att bibehålla tillsynens legitimitet är det viktigt att tillsynsverksamheten syns ute på fältet och inte bara bedrivs vid skrivbordet. Detta nyckeltal jämför utvecklingen över tid inom tillsynsverksamheten, men kan också vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljöförvaltningarna. OBS! Variationen mellan miljöförvaltningen kan vara stor då uppdraget varierar.

Antal kontroller enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07