Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Kontrollbesök livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft
Nyckeltal MSJ.11

Kontrollbesök livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft (utfallet).

Antal kontroller enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2021-04-14