Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft
Nyckeltal MSJ.7

Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft (utfallet).
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Mätområde Datum Värde (kr/åa)

0

Medel

2018

476838

1

Medel

2019

548898

2

Medel

2020

507119

3

Median

2018

457143

4

Median

2019

512857

5

Median

2020

523333

6

Aneby

2020

178460

7

Eksjö

2018

692885

8

Eksjö

2019

806927

9

Eksjö

2020

770991

10

Gislaved

2018

450360

11

Gislaved

2019

508645

12

Gislaved

2020

700000

13

Gnosjö

2018

537000

14

Gnosjö

2019

962500

15

Gnosjö

2020

804000

16

Habo-Mullsjö

2018

455385

17

Habo-Mullsjö

2019

505000

18

Habo-Mullsjö

2020

523333

19

Jönköping

2018

445568

20

Jönköping

2019

442668

21

Jönköping

2020

387862

22

Nässjö

2018

460700

23

Nässjö

2019

424260

24

Nässjö

2020

414244

25

Sävsjö

2018

253388

26

Sävsjö

2019

258739

27

Sävsjö

2020

282269

28

Tranås

2018

451000

29

Tranås

2019

533000

30

Vaggeryd

2018

496000

31

Vaggeryd

2019

541700

32

Vaggeryd

2020

362000

33

Vetlanda

2018

457143

34

Vetlanda

2019

512857

35

Vetlanda

2020

542150

36

Värnamo

2018

545790

37

Värnamo

2019

541580

38

Värnamo

2020

613000

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2021-04-14