Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)
Nyckeltal MSJ.7

Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av intäkterna för kontroll över tid och är ett underlag för verksamhetsutveckling. Det ska även vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljöförvaltningar.

Intäkt för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Mätområde Datum Värde (kr/årsarbetskraft)

0

Medel

2018

476838

1

Medel

2019

548898

2

Medel

2020

507119

3

Medel

2021

551164

4

Median

2018

457143

5

Median

2019

512857

6

Median

2020

523333

7

Median

2021

590500

8

Aneby

2020

178460

9

Aneby

2021

214718

10

Eksjö

2018

692885

11

Eksjö

2019

806927

12

Eksjö

2020

770991

13

Eksjö

2021

672023

14

Gislaved

2018

450360

15

Gislaved

2019

508645

16

Gislaved

2020

700000

17

Gislaved

2021

677000

18

Gnosjö

2018

537000

19

Gnosjö

2019

962500

20

Gnosjö

2020

804000

21

Gnosjö

2021

947000

22

Habo-Mullsjö

2018

455385

23

Habo-Mullsjö

2019

505000

24

Habo-Mullsjö

2020

523333

25

Habo-Mullsjö

2021

675000

26

Jönköping

2018

445568

27

Jönköping

2019

442668

28

Jönköping

2020

387862

29

Jönköping

2021

383689

30

Nässjö

2018

460700

31

Nässjö

2019

424260

32

Nässjö

2020

414244

33

Nässjö

2021

395000

34

Sävsjö

2018

253388

35

Sävsjö

2019

258739

36

Sävsjö

2020

282269

37

Sävsjö

2021

366211

38

Tranås

2018

451000

39

Tranås

2019

533000

40

Vaggeryd

2018

496000

41

Vaggeryd

2019

541700

42

Vaggeryd

2020

362000

43

Vetlanda

2018

457143

44

Vetlanda

2019

512857

45

Vetlanda

2020

542150

46

Vetlanda

2021

530000

47

Värnamo

2018

545790

48

Värnamo

2019

541580

49

Värnamo

2020

613000

50

Värnamo

2021

651000

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-14