Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)
Nyckeltal MSJ.7

Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av intäkterna för kontroll över tid och är ett underlag för verksamhetsutveckling. Det ska även vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljöförvaltningar.

Intäkt för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Mätområde Datum Värde (kr/årsarbetskraft)

0

Aneby

2020

178460

1

Aneby

2021

214718

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-14