Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSJ.3

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn och avser utfallet.

Antal inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter (utfall)

Mätområde Datum Värde (årsarbetskrafter/år)

0

Median

2018

5,5

1

Median

2019

5,2

2

Median

2020

5,0

3

Median

2021

5,0

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-06