Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Antal objekt i riskklass 1 eller 2 efter MIFO fas 1
Nyckeltal MSJ.14d

Antal objekt i riskklass 1 eller 2 efter MIFO fas 1

Nyckeltalen 14 ger en bild av hur många förorenade områden det finns och hur många som riskklassats och åtgärdats per år. De senare för att kunna se om åtgärdstakten fram till 2040 och 2050 hålls.

Mål
År 2040 ska samtliga prioriterade objekt vara riskklassade enligt MIFO-fas 2 eller liknande.
Som övergripande mål gäller att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljö vara åtgärdade.

Antal objekt i riskklass 1 eller 2 efter genomförd MIFO fas 1

Mätområde Datum Värde

0

Medel

2020

34

1

Medel

2021

34

2

Median

2020

22

3

Median

2021

24

4

Aneby

2020

8

5

Aneby

2021

22

6

Eksjö

2020

17

7

Eksjö

2021

15

8

Gislaved

2019

26

9

Gislaved

2020

27

10

Gislaved

2021

26

11

Gnosjö

2020

77

12

Gnosjö

2021

77

13

Habo-Mullsjö

2020

15

14

Habo-Mullsjö

2021

10

15

Jönköping

2020

64

16

Jönköping

2021

61

17

Nässjö

2020

32

18

Nässjö

2021

33

19

Sävsjö

2020

13

20

Sävsjö

2021

13

21

Tranås

2020

12

22

Tranås

2021

12

23

Vaggeryd

2020

15

24

Vaggeryd

2021

15

25

Vetlanda

2020

65

26

Vetlanda

2021

62

27

Värnamo

2020

67

28

Värnamo

2021

65

Datakälla: Länsstyrelsens MIFO-databas

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-08