Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Timtaxa miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSJ.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.

Nyckeltalet visar kostnaden för en tillsynstimme.

Mätområde Datum Värde (kr/h)

0

Gislaved

2018

850

1

Gislaved

2019

950

2

Gislaved

2020

950

3

Gislaved

2021

1050

4

Gislaved

2022

1050

Kommentar

Gislaved

kr/h

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07