Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal MSJ.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar kostnaden för en kontrolltimme.

Timtaxa livsmedelskontroll

Mätområde Datum Värde (kr/h)

0

Vaggeryd

2018

850

1

Vaggeryd

2019

1000

2

Vaggeryd

2020

1200

3

Vaggeryd

2021

1250

4

Vaggeryd

2022

1280

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07