Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal MSJ.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar kostnaden för en kontrolltimme.

Timtaxa livsmedelskontroll

Mätområde Datum Värde (kr/h)

0

Median

2018

950

1

Median

2019

988

2

Median

2020

1074

3

Median

2021

1095

4

Median

2022

1129

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07