Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal MSJ.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar kostnaden för en kontrolltimme.

Timtaxa livsmedelskontroll

Kommentar

Gislaved

kr/h

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07