Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Tillsynsbesök miljöbalken per årsarbetskraft (utfall)
Nyckeltal MSJ.10

Tillsynsbesök miljöbalken per årsarbetskraft (utfall)

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfallet).

För att bibehålla tillsynens legitimitet är det viktigt att tillsynsverksamheten syns ute på fältet och inte bara bedrivs vid skrivbordet. Detta nyckeltal jämför utvecklingen över tid inom tillsynsverksamheten, men kan också vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljöförvaltningar. OBS! Variationen mellan miljöförvaltningarna kan vara stor då uppdraget varierar.

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetskraft (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-08