Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Tillsynsbesök miljöbalken per årsarbetskraft
Nyckeltal MSJ.10

Tillsynsbesök miljöbalken per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfallet).

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetskraft (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2021-05-05