Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskr. (utfall
Nyckeltal MSJ.13

Anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskr. (utfall

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut per årsarbetskraft (utfallet).

Nyckeltalet ger inspiration till diskussioner kring rimlig arbetsbelastning inom livsmedelskontrollen i jämförelse mellan miljöförvaltningarna. Variationer mellan förvaltningarna förekommer på grund av avstånd, uppdrag och anläggningarnas storlek. Nyckeltalet är också intressant som jämförelse över tid.

Registrerade livsmedelsanläggningar per årsarbetskraft (utfall)

Mätområde Datum Värde

0

Medel

2018

154

1

Medel

2019

163

2

Medel

2020

163

3

Medel

2021

165

4

Median

2018

143

5

Median

2019

172

6

Median

2020

162

7

Median

2021

178

8

Aneby

2019

173

9

Aneby

2020

162

10

Aneby

2021

82

11

Eksjö

2018

170

12

Eksjö

2019

171

13

Eksjö

2020

226

14

Eksjö

2021

225

15

Gislaved

2018

175

16

Gislaved

2019

181

17

Gislaved

2020

175

18

Gislaved

2021

180

19

Gnosjö

2018

143

20

Gnosjö

2019

215

21

Gnosjö

2020

180

22

Gnosjö

2021

176

23

Habo-Mullsjö

2018

180

24

Habo-Mullsjö

2019

187

25

Habo-Mullsjö

2020

164

26

Habo-Mullsjö

2021

200

27

Jönköping

2018

116

28

Jönköping

2019

113

29

Jönköping

2020

134

30

Jönköping

2021

121

31

Nässjö

2018

143

32

Nässjö

2019

134

33

Nässjö

2020

127

34

Nässjö

2021

143

35

Sävsjö

2018

136

36

Sävsjö

2019

136

37

Sävsjö

2020

136

38

Sävsjö

2021

151

39

Tranås

2018

127

40

Tranås

2019

123

41

Vaggeryd

2018

142

42

Vaggeryd

2019

145

43

Vaggeryd

2020

149

44

Vetlanda

2018

186

45

Vetlanda

2019

177

46

Vetlanda

2020

186

47

Vetlanda

2021

191

48

Värnamo

2018

172

49

Värnamo

2019

200

50

Värnamo

2020

152

51

Värnamo

2021

185

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-08