Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll per årsarb.
Nyckeltal MSJ.13

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll per årsarb.

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut per årsarbetskraft (utfallet).

Registrerade livsmedelsanläggningar per årsarbetskraft (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2021-04-14