Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Prioriterade objekt där MIFO fas 1 inte påbörjats
Nyckeltal MSJ.14b

Prioriterade objekt där MIFO fas 1 inte påbörjats

Nyckeltalen 14 ger en bild av hur många förorenade områden det finns och hur många som riskklassats och åtgärdats per år. De senare för att kunna se om åtgärdstakten fram till 2040 och 2050 hålls.

Mål
År 2040 ska samtliga prioriterade objekt vara riskklassade enligt MIFO-fas 2 eller liknande.
Som övergripande mål gäller att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljö vara åtgärdade.

Antal prioriterade objekt där inventering enligt MIFO fas 1 inte påbörjats

Mätområde Datum Värde

0

Medel

2020

54

1

Medel

2021

54

2

Median

2020

44

3

Median

2021

42

4

Aneby

2020

23

5

Aneby

2021

21

6

Eksjö

2020

45

7

Eksjö

2021

36

8

Gislaved

2019

68

9

Gislaved

2020

68

10

Gislaved

2021

69

11

Gnosjö

2020

42

12

Gnosjö

2021

42

13

Habo-Mullsjö

2020

24

14

Habo-Mullsjö

2021

23

15

Jönköping

2020

122

16

Jönköping

2021

120

17

Nässjö

2020

58

18

Nässjö

2021

53

19

Sävsjö

2020

38

20

Sävsjö

2021

40

21

Tranås

2020

33

22

Tranås

2021

35

23

Vaggeryd

2020

40

24

Vaggeryd

2021

41

25

Vetlanda

2020

90

26

Vetlanda

2021

96

27

Värnamo

2020

69

28

Värnamo

2021

73

Datakälla: Länsstyrelsens MIFO-databas

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-08