Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Prioriterade objekt där MIFO fas 1 inte påbörjats
Nyckeltal MSJ.14b

Prioriterade objekt där MIFO fas 1 inte påbörjats

Nyckeltalen 14 ger en bild av hur många förorenade områden det finns och hur många som riskklassats och åtgärdats per år. De senare för att kunna se om åtgärdstakten fram till 2040 och 2050 hålls.

Mål
År 2040 ska samtliga prioriterade objekt vara riskklassade enligt MIFO-fas 2 eller liknande.
Som övergripande mål gäller att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljö vara åtgärdade.

Antal prioriterade objekt där inventering enligt MIFO fas 1 inte påbörjats

Datakälla: Länsstyrelsens MIFO-databas

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-08