Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Månadslön för tillsyns- och kontrollpersonal
Nyckeltal MSJ.5

Månadslön för tillsyns- och kontrollpersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsyns- och kontrollpersonal.

Månadslön för tillsyns- och kontrollpersonal

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07