Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Intäkt miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfall)
Nyckeltal MSJ.6

Intäkt miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfall)

Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av intäkterna för tillsyn över tid och är ett underlag för verksamhetsutveckling. Det ska även vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljöförvaltningar.

Intäkt för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-14