Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)
Nyckeltal MSJ.7

Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av intäkterna för kontroll över tid och är ett underlag för verksamhetsutveckling. Det ska även vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljöförvaltningar.

Intäkt för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Mätområde Datum Värde (kr/årsarbetskraft)

0

Vaggeryd

2018

496000

1

Vaggeryd

2019

541700

2

Vaggeryd

2020

362000

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-14