Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)
Nyckeltal MSJ.7

Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av intäkterna för kontroll över tid och är ett underlag för verksamhetsutveckling. Det ska även vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljöförvaltningar.

Intäkt för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Mätområde Datum Värde (kr/årsarbetskraft)

0

Gislaved

2018

450360

1

Gislaved

2019

508645

2

Gislaved

2020

700000

3

Gislaved

2021

677000

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-14