Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Beslut om miljösanktionsavgift
Nyckeltal MSJ.12

Beslut om miljösanktionsavgift

Nyckeltalet ger inspiration till diskussioner kring varför miljösanktionsavgifter är mer eller mindre frekventa mellan miljöförvaltningarna över tid. Det absoluta talet är sällan intressant utan fokus är på storheter.

Antal beslut om miljösanktionsavgift per år.

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-07