Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Beslut om miljösanktionsavgift
Nyckeltal MSJ.12

Beslut om miljösanktionsavgift

Antal beslut om miljösanktionsavgift per år.

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2021-04-14