Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSJ.3

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn och avser utfallet.

Antal inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter (utfall)

Mätområde Datum Värde (årsarbetskrafter/år)

0

Vaggeryd

2018

3,5

1

Vaggeryd

2019

4,5

2

Vaggeryd

2020

4,5

3

Vaggeryd

2021

4,2

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-06