Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSJ.3

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn och avser utfallet.

Antal inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-06