Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll
Nyckeltal MSJ.4

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll och avser utfallet.

Antal inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter (utfall)

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-19