Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län
Projekt MSJ

Miljösamverkan Jönköpings län

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Jönköpings län. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSJ.1

Nyckeltalet visar kostnaden för en tillsynstimme.

Senaste värdet: 963 kr/h2020

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSJ.2
Senaste värdet: 1092 kr/h2020

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSJ.3

Antal inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter (utfall)

Senaste värdet: 6,4 2019

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSJ.4

Antal inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter (utfall)

Senaste värdet: 1,91 2019

Löner och intäkter

Månadslön för tillsyns- och kontrollpersonal

NyckeltalMSJ.5
Senaste värdet: 34800 kr2019

Intäkt miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft

NyckeltalMSJ.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 348873 2019

Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft

NyckeltalMSJ.7

Intäkt för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 548898 2019

Antal tillsynsbesök

Kontrollbesök livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft

NyckeltalMSJ.11

Antal kontroller enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 120 2019

Sanktioner

Beslut om miljösanktionsavgift

NyckeltalMSJ.12
Senaste värdet: 8 st2019

Antal anläggningar

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll per årsarb.

NyckeltalMSJ.13

Registrerade livsmedelsanläggningar per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 155 2019

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-11-01