Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Jönköpings län
Projekt MSJ

Miljösamverkan Jönköpings län

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Jönköpings län. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSJ.1

Nyckeltalet visar kostnaden för en tillsynstimme.

Senaste värdet: 1038 kr/h2022

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSJ.2
Senaste värdet: 1148 kr/h2022

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSJ.3

Antal inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter (utfall)

Senaste värdet: 4,0 årsarbetskrafter/år2022

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSJ.4

Antal inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter (utfall)

Senaste värdet: 0,8 årsarbetskrafter/år2022

Löner och intäkter

Månadslön för tillsyns- och kontrollpersonal

NyckeltalMSJ.5
Senaste värdet: 36564 kr/månad2021

Intäkt miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfall)

NyckeltalMSJ.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 362715 kr/årsarbetskraft2021

Intäkt livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

NyckeltalMSJ.7

Intäkt för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 551164 kr/årsarbetskraft2021

Antal tillsynsbesök

Tillsynsbesök miljöbalken per årsarbetskraft (utfall)

NyckeltalMSJ.10

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 42 besök/årsarbetskraft2021

Kontrollbesök livsmedelslagst. per årsarbetskraft (utfall)

NyckeltalMSJ.11

Antal kontroller enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 125 2021

Sanktioner

Beslut om miljösanktionsavgift

NyckeltalMSJ.12

Antal beslut om miljösanktionsavgift per år.

Senaste värdet: 5 2021

Antal anläggningar

Anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskr. (utfall

NyckeltalMSJ.13

Registrerade livsmedelsanläggningar per årsarbetskraft (utfall)

Senaste värdet: 165 2021

Förorenade områden

Branschklassade eller riskklassade förorenade områden

NyckeltalMSJ.14a

Antal branschklassade eller riskklassade förorenade områden

Senaste värdet: 86 2022

Prioriterade objekt där MIFO fas 1 inte påbörjats

NyckeltalMSJ.14b

Antal prioriterade objekt där inventering enligt MIFO fas 1 inte påbörjats

Senaste värdet: 54 2021

Riskklassade objekt enligt MIFO fas 1 under året

NyckeltalMSJ.14c

Antal riskklassade objekt enligt MIFO fas 1 under året

Senaste värdet: 1 2021

Antal objekt i riskklass 1 eller 2 efter MIFO fas 1

NyckeltalMSJ.14d

Antal objekt i riskklass 1 eller 2 efter genomförd MIFO fas 1

Senaste värdet: 34 2021

Riskklassade objekt enligt MIFO fas 2 under året

NyckeltalMSJ.14e

Antal riskklassade objekt enligt MIFO fas 2 under året

Senaste värdet: 3 2021

Antal objekt i riskklass 1 eller 2 efter MIFO fas 2

NyckeltalMSJ.14f

Antal objekt i riskklass 1 eller 2 efter MIFO fas 2 (eller andra undersökningar)

Senaste värdet: 8 2021

Åtgärdade objekt under året

NyckeltalMSJ.14g

Antal åtgärdade objekt under året

Senaste värdet: 2 2021

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-04-19