Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Beslut per årsarbetskraft
Nyckeltal SSK.12

Beslut per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar samtliga delegationsbeslut och myndighetsbeslut i nämnden, per årsarbetskraft.

Remissyttranden ingår, men inte avgiftsbeslut och enkäter.
Beslut per årsarbetskraft
Uppdaterad: 2018-03-22