Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Avgöranden från överinstans
Nyckeltal SSK.15

Antal avgöranden från överinstans

Nyckeltalet visar det totala antalet inkomna avgöranden från överinstans under året.

Avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen.
Antal avgöranden från överinstans
Uppdaterad: 2018-03-22