Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Avgöranden där nämnden fått rätt
Nyckeltal SSK.16

Antal avgöranden från överinstans där nämnden fått rätt

Nyckeltalet visar antal överinstansbeslut där nämnden fått rätt.

Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen.
Antal avgöranden från överinstans där nämnden fått rätt
Uppdaterad: 2018-03-22