Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.10

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft.
Uppdaterad: 2018-08-23
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne