Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.10

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft.

Uppdaterad: 2018-09-28
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne