Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Självfinansiseringsgrad miljöbalkstillsyn
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.15

Självfinansiseringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva miljöbalkstillsyn.
Uppdaterad: 2018-06-04
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne