Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Avgörande från överinstans inom miljöbalkstillsynen
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.17

Avgörande från överinstans inom miljöbalkstillsynen

Det antal avgöranden som inkommit från den högst prövande överinstansen i ärendet och där nämndens beslut har fastställts i sak av totalt antal avgörande från överinstanser. Gäller avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen.
Andel avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts inom miljöbalkstillsynen.
Uppdaterad: 2018-08-23
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne