Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.3

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
Uppdaterad: 2018-08-23
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne