Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.3

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Uppdaterad: 2018-10-03
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne