Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.4

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Uppdaterad: 2018-06-04
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne