Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.4

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Uppdaterad: 2018-10-03
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne