Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne / A-, B- och C-anläggningar per årsarbetskraft
Miljösamverkan Skåne Nyckeltal MSS.5

A-, B- och C-anläggningar per årsarbetskraft

Totala antalet A-, B- och C-anläggningar inom myndighetens ansvarsområde jämfört med årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn.
Gäller endast de anläggningar som miljöförvaltningen har tillsyn på.

Totala antalet A-, B- och C-anläggningar per årsarbetskraft

Uppdaterad: 2018-10-03
Kontakt:
  • Miljösamverkan Skåne