Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Miljösanktionsavgift
Nyckeltal MSL.15

Beslut om miljösanktionsavgift

Nyckeltalet visar antal beslut om miljösanktionsavgift per år.

Beslut om miljösanktionsavgift

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Kommentarer av data till och med 2018:
Nyckeltalet visar på en stor spridning mellan miljökontoren. Nya regler för köldmedierapporteringen har påverkat utvecklingen.

Läs hela rapporten från 2019 på http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=87

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-05-20