Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Miljösanktionsavgift
Nyckeltal MSL.15

Beslut om miljösanktionsavgift

Nyckeltalet visar antal beslut om miljösanktionsavgift per år.

Beslut om miljösanktionsavgift

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Jämfört med 2016 har antal beslut om miljösanktionsavgift minskat år 2017, särskilt för Stockholm.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22