Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Beslut per årsarbetskraft
Nyckeltal MSL.12

Beslut per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar samtliga delegationsbeslut och myndighetsbeslut i nämnden, per årsarbetskraft.

Remissyttranden ingår, men inte avgiftsbeslut och enkäter.
Beslut per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.
Här kan vi se genomgående högre värden för Nykvarn, Norrtälje, Södertörn och Värmdö än för övriga
miljökontor. Det är antalet av enskilda avlopp i kommunerna som drar upp Norrtäljes och Södertörns siffra.
Modifiering av definitionen medförde betydande minskning av beslut per årsarbetare fr.o.m. 2013 för
Danderyd, Stockholm, Vallentuna och Nacka.
Den övergripande trenden är nedåtgående.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.
Uppdaterad: 2018-05-22